Om Elof Hansjons imorgon väljs till kommunalråd i Södertälje kommun, blir han det yngsta kommunalrådet någonsin.
– Det ska bli superspännande. Hittills är jag ju bara presenterad av valberedningen, så man får invänta och ha respekt för den demokratiska processen. Men jag är självklart superglad och hedrad över att vara valberedningens förslag.
 
Hur ska du förändra Södertälje?
– Den politiska ledningen måste bli ännu mer aktiv ute i samhället och göra fler verksamhetsbesök, för att träffa medborgarna och de som har de svårt och lider av den kommunala realiteten.
 
Men det handlar också om att träffa kritikerna, berättar han.
– Vi måste möta dem och lyssna till vad de har att säga, samtidigt som vi måste vara självkritiska.
 
Vad måste ni göra bättre?
– Skolan är den mest akuta frågan. Eleverna i Södertälje har för dåliga resultat. Det är jätteproblem både för eleverna själva, som inte får samma livschanser, men är också en utmaning för samhället. Outbildade elever står för jättestora samhällskostnader.
 
Väljs Elof Hansjons till kommunalråd kommer han succesivt att avsluta sitt jobb som projektledare på Prime, byrån som anklagades anlitats för att göra Socialdemokraterna mer högerriktat.
Är valet på dig ”sossehögerns” motattack på Håkan Juholt?
– Nej, verkligen inte. För det första ser jag mig inte tillhöra någon falang. Juholt har hittills gjort mycket som är bra för partiet. Jag har aldrig haft någon ambition att vara någon som ökar konfliktnivåerna i partiet utan strävar mot en samförståndspolitik och att nå resultat. Det interna maktspelet är helt ointressant för mig.