De står på olika sidor vad gäller utbyggnaden av Preemraff, men både Preem och Naturskyddsföreningen ”välkomnar” att regeringen prövar planerna på att bygga ut.

”Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen tar ansvar i frågan”, heter det i Naturskyddsföreningens pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen hoppas på att utbyggnaden inte ska bli av och har större möjligheter att stoppa planerna, ”bland annat eftersom regeringen lyder under klimatlagen”.

”Miljöministern har idag redogjort för att regeringen tar över ärendet kring Preems tillståndsansökan om att bygga ut Preems raffinaderi i Lysekil samt ta in förnybara råvaror från Mark- och miljööverdomstolen. Preem välkomnar beskedet och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog”, heter det i Preems pressmeddelande.

Preem hoppas tvärtemot Naturskyddsföreningen på att komma i gång med utbyggnaden av raffinaderiet. Preem efterfrågar en ”konstruktiv anda” och försöker lyfta fram sitt miljötänk med ”infångning och lagring av koldioxid”, som ska minska utsläppen på sikt och att den nya anläggningen ska ”bli en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara genom en stor flexibilitet att hantera olika råvaror, som till exempel rester från skogen”.