Sajten Politism startades av LO, Kommunal och Schibsted 2013 med syfte att skapa en vänstersajt. som motpol till borgerliga medier. Sajten har finansierats i huvudsak av Kommunal och LO men har driftats av Aftonbladet. Politism har gått med förlust på cirka 3 miljoner kronor per år de senaste tre åren. Schibsted beskriver det som att sajten ”läggs vilande” och att den ”överlåts från och med den 1 oktober till LO, som har en idé om att Politism kan leva vidare via LO Mediehus”.