På ledarplats går Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski till skarp attack mot Stampens och Göteborgs-Postens ägare Peter Hjörne.

Peter Wolodarski vänder sig mot att Peter Hjörne fortfarande är kvar som vice ordförande. Detta för att:

* Först ha inlett en ”hejdlös förvärvsrunda” och köpt medieföretag och byråer för miljardbelopp och betalat ut ”enorma bonusar och ersättningar” till sig själv och de ”ledande personerna i koncernen” à 800 miljoner kronor för 8 år.

* För att sedan ”när det krisar” ha tagit emot pengar från skattebetalarna à 700 miljoner kronor.

* Och efter det ha fått loss 28 miljoner kronor försäljningen till norska Polaris efter att värdet på Göteborgs-Posten ökat efter att ha erhållit ett årligt presstöd på 40 miljoner kronor.

”Skattemedel går till en man som med sina beslut allvarligt skadat förutsättningarna för att bedriva professionell journalistik i Göteborg och andra delar av Sverige. Peter Hjörne borde för länge sedan tvingats lämna Göteborgs-Posten utan ett öre på fickan. Det är en skam för den svenska mediebranschen att han tillåts behålla makt och belönas med nya miljoner”, skriver Peter Wolodarski.

Han bygger sin uppfattning på siffror som har grävts fram av Medievärldens reporter Leif Holmkvist.