Än så länge har hälften av den summan det vill säga 6 miljoner betalats ut till Lars G Josefsson.
– Meningen är att redan utbetalda pengar ska betalas tillbaka till Vattenfallet men på vilket sätt och hur snabbt det är en fråga som förs mellan Vattenfall och Lars G Josefsson, säger Peter Norman.
 
Det var under ett styrelsemöte i januari som styrelseordföranden Lars Westerberg informerade styrelsen och därmed även staten om engångsersättningen till den avgående vdn Lars G Josefsson.
– Josefsson har sagt upp sig och då ska han inte ha några pengar. Det strider mot regeringens riktlinjer för anställningsvillkor till ledande befattningshavare, säger Peter Norman.
 
I det läget valde regeringen att inte förnya Lars Westerbergs uppdrag som styrelseordförande. Lars Westerberg i sin tur svarade med att avgå med omedelbar verkan.

 

Tonchi Percan