Corona-viruset påskyndar, men saktar också ner de stora utvecklingstrenderna. Och alla som jobbar med kommunikation och marknadsföring kommer att behöva tänka till ordentligt. Det berättar författaren och konsulten Per Schlingmann som släpper boken Corona Express tillsammans med företagsekonomen och författaren Kjell A Nordström.

– Corona-viruset är en tidsmaskin som flyttar fram oss snabbare i utvecklingen, det är som mest påtagligt när det gäller digitaliseringen, som också skyndar på butiksdöden. Viruset flyttar oss även tillbaka i tiden, till exempel när det gäller synen på fattigdom och reformer för barn och kvinnor, säger Per Schlingmann.

Tidigare har han skrivit boken Urban Express med Kjell A Nordström. Den handlar om urbaniseringen och tempot i utvecklingen som gör det svårt att förutse vad som kommer att hända. Där har författarduon nog prickat rätt, för Corona-pandemin har få kunnat förutspå.

– Kjell och jag kände oss handfallna. Det hände något som var svårt att förstå och tolka konsekvenserna av. Så vi ägnade mycket tid till att läsa och prata med folk och efter sommaren bestämde vi oss för att försöka få ihop en berättelse och skrev en tajt bok.

Författarduon försökte skilja ut förändringar som blir bestående när pandemin klingar av.
 – Vi har inte förstått hur snabbt strukturomvandlingen har gått. När det gäller hur vi arbetar finns det inte ett företag som inte funderar på sänka sina kostnader för arbetsresor och arbetsplatser. Vi har snabbt flyttat oss tio år in i framtiden.

Per Schlingmann pratar om ”det glada 20-talet”.

–   Det är när tillräckligt många känner sig trygga och vi går in i en mental period där vi vill distansera oss från den tid vi lever i nu som handlar om att hålla tillbaka. Då är frågan om varumärken måste förnya sig för att vara en del av det glada 20-taler in i en postpandemisk tid eller om det kommer att uppfattas som företaget sitter fast i tiden man satt i före pandemin. Det blir en viktig fråga för företagen när det gäller hur man ska möta konsumenterna och medarbetarna i en föränderlig tid.

Kan det vara så banalt att allt blir som före pandemin?
 – Det är ett scenario. Men något som talar för förändringarna är att det finns rationella vinster att göra genom att behålla mycket av det vi gör mer av nu, som att e-handla och jobba i hybridform. Vi människor är bekväma varelser och det finns inget som säger att vi kommer att gå tillbaka.

Det gäller för företag och organisationer att skilja på vad som är digitalt och utgör funktioner och det som är socialt, anser Per Schlingmann.

– Särskilt den sociala sidan blir viktig och det blir en ny utmaning för ledarskapet. Vi måste ösa på för att skapa uppelevser för kunder, medarbetare och kanske ägare. Det går att använda de sociala plattformarna i kundrelationer och för att stämma av saker och ting. Men att bygga lojalitet eller utveckla en företagskultur eller introducera en ny medarbetare är svårare att göra digitalt. Gamingvärlden har byggt en stark kultur digitalt, så det går.

Per Schlingmann tror att att framtidens företag och organisationer, liksom handeln, skaffar showrooms, platser där medarbetarna kan mötas.

– Förut kunde arbetsgivare ha som huvudargument var att erbjuda resor till hela världen. Idag är möjligheten att själv kunna disponera sin tid viktigare.    Så det finns ett tryck på arbetsgivarna att erbjuda arbeten där medarbetarna själva kan styra sin tid.

Hur påverkas vår bransch, kommunikation och marknadsföring?
– Det är på väg i två riktningar. Den ena är datadriven, kanalorienterad och handlar om hur man driver trafik.

– Den andra riktningen är en sorts intuitiv förmåga till berättande och att vara en stark berättare.  Berättelserna kan sedan pushas ut genom det datadrivna och kanalorienterade.

Per Schlingmann tror att dessa riktningar förstärks och att det gäller för branschen att hänga med.

– Vi har ett stort behov av att förnya oss i spåren av pandemin. VI vill förstärka kontrasten till hur tråkigt livet var under pandemin. Vi ser starka värderingsförändringar mot lokal produktion och lokala värdekedjor, personifiering och ledare som vågar träda fram blir fortsatt viktigt.

Per Schlingmann ser även ett nytt geografiskt tänk skönjas för reklambranschen.

 – Stockholms dominans som centrum för byråvärlden är på väg att brytas när vi vänjer oss jobba i hybridformer. Bara för att uppdragsgivarna har huvudkontoret i Stockholm behöver inte byrån sitta där, säger han och lägger till:

– Det datadrivna segmentet av byråbranschen får se en stark prispress nedåt. Mellanbyråerna får det väldigt tufft.