Det är Mia Liblik som från 1 oktober blir chef för Pensionsmyndighetens kommunikationsavdelning. Mia Liblik kommer närmast från ett jobb som vd för Folksam Tjänste AB, som hon har byggt upp. Hon har även jobbat för Folksam LO Pension och KPA Pension.

”Mia Liblik har en gedigen och bred erfarenhet inom kommunikation som bland annat omfattar ansvaret för KPA Pensions varumärkesförflyttning”, kommenterar Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.