Omsättningen hamnade därmed på 62 miljoner kronor. Avdraget för externa kostnader ökade intäkten med 8 procent till 20 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 3 procent 3,9 miljoner kronor.
Personalkostnaden låg oförändrat på 15,3 miljoner kronor. Personalstyrkan minskade med en till 31 snittanställda.