Partistyrelsens förslag var att "företagens kostnader för anställdas sjukfrånvaro ska minskas och sjuklöneansvaret ses över", men blev alltså överkörd på landsmötet i Västerås i dag.
 
Där beslutade nämligen ombuden att på sikt slopa sjuklönenansvaret och i första hand prioritera "ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan".
 
Folkpartiet har därmed samma hållning i frågan som Allianskollegorna Centerpartiet och Kristdemokraterna.