Coronapräglade 2020 blev rekordår för contentbyrån OTW.

Under sitt senaste räkenskapsår ökade contentbyrån OTW sin omsättning med 14,1 procent

från 157,7 miljoner kronor till 180 miljoner kronor.

Byråintäkten för 2020 landade på 110 miljoner kronor och OTW gjorde ett resultat om 21,3

miljoner kronor (14).

OTW tog in ett 20-tal nya kunder under 2020, däribland Bosch, Postnord, Göteborgs Energi,

Volkswagen och MFF.