I höstas presenterade regeringen ett stort paket med bland annat förslaget om att ytterligare sänka socialavgifter för unga, som skulle innebära bland annat att arbetsgivare endast betalar pensionsavgift för anställda under 23 år.
 
Men förslaget får tummen ned av utskottet av en majoritet, bestående av den rödgröna oppositionen och Sverigedemokraterna, som föreslår att riksdagen röstar nej till propositionen.
 
Enligt partierna leder inte förslaget inte till nya jobb, inte minst eftersom förslaget även gäller de unga som redan i dag har ett jobb. Bland annat hänvisar de till Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet som kritiserat den nedsättning som gäller i dag.
 
Alliansen reserverar sig mot utskottets förslag. Enligt regeringspartierna är det en viktig reform för att få unga i arbete.