Dagens Opinion når Fredrik Reinfeldts presschef Roberta Alenius i går strax efter lunch.
– Vet du, det får vara bra här. Jag har svarat på det här 100 gånger. Jag vet vart du vill komma. Jag tror jag ägnar mig åt mitt vanliga arbete.

 

Är det en ny strategi från regeringens sida, att spela in intervjuer och publicera dem?
– Jag vet inte om vi gör så här igen.

 

Per Schlingmann, är statssekreterare i Statsrådsberedningen med särskilt ansvarför kommunikation. Dagens Opinion träffar honom efter en paneldebatt anordnad av undersökningsföretaget Yougov.

 

Vad har du överst på agendan just nu?
– Det är att berätta om den ekonomiska politiken. Vi närmar oss till exempel vårpropositionen med en tilläggsbudget. Det andra är att etablera Sverigebilden.

 

Sverigebilden – i Sverige eller utomlands?
– Både innanför och utanför landets gränser, som exempelvis på Word Economic Forum i Davos nyligen. Det handlar om att Sveriges starka offentliga finanser och höga innovationsförmåga. Vår arbetslöshet sjunker snabbast i Europa efter Malta. Vi vill också addera en bild om Sverige som politiskt reformland.

 

Hur ska ni kommuncera?
– Genom det regeringen gör, besluten som fattas. Vi har regeringens hemsida, som ju är aktuell just nu. Eftersom vi agerar i ett stort allmänintresse jobbar vi med många kanaler. Det vi ser blir viktigt är hur enskilda statsråd agerar. Anna-Karin Hatt (it-minister) har till exempel blivit väldigt aktiv och jag följde nyss Carl Bildts twitterflöde.

 

Hur gör ni för att få statsråden att kommunicera?
– Vi är i början av en mandatperiod, så det är viktigt att statsråden diskuterar vad vi gör och sätter agendan framåt.

 

Har ni någon grupp där ni organiserar arbetet?
– Det är statsråden själva, och vi har pressekreterarna och de politiska staberna. Sökljuset är på oppositionen nu. Det skapar möjlighet för oss att möta människor och sätta agendan.

 

Får vi se något konkret, kampanjer eller en hemsida?
– Det återstår att se. Ambitionen är att möta människor i dialog. Reformer är framgångsrika när de varit framgångsrika i sin kommunikation. Är det viktigt att företagen ska anställa fler invandrare måste vi berätta det.

 

Hur var du involverad i besluten att publicera intervjun med Fredrik Reinfeldt på regeringens hemsida?
– Jag vill inte svara på hur vi gör vår interna arbetsfördelning.

 

Även om ni lade ut intervjun på regeringens hemsida, så är det ändå det gamla sättet för makten att kommunicera, trycka ut budskap uppifrån och ner?
– Vi har en tydlig ambition att skapa en tydlig dialog med enskilda statsråd och öka regeringens närvaro i svenskarnas vardag. Vi vill ge Fredriks syn på saken. Det här var ett sätt att öka graden av öppenhet och transparensen. Ett sätt för människor att skapa en egen bild.

 

Vänsterpartiet har KU-anmält regeringens publicering på Regeringen.se
”När hemsidan används på detta sätt så står det klart att Reinfeldt såsom företrädare för regeringen läxar upp en dagstidning. Detta tycker jag är klart olämpligt och oerhört tveksamt ur grundlagssynvinkel”, säger Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i KU, i ett pressmeddelande.