Även om morgontidningarnas läsarintäkter ökar under det tredje kvartalet så kompenserar det inte för ett bortfall av annonser, enligt statistik från TU.

Läsarintäkterna ökade under det tredje kvartalet med 3 procent till 1,5 miljarder kronor.  De digitala tjänsterna ökade med 37 procent medan läsarintäkterna för pappersutgåvorna minskade med 2 procent. Den digitala ökningen är den första påvisade uppgången som inte kan tillskrivas sänkningen av moms från 25 till 6 procent under 2019 då de flesta tidningarna de facto höjde priserna genom att inte minska slutpriset efter momssänkningen.

Under det tredje kvartalet minskade samtidigt morgontidningarnas annonsintäkter med 24 procent. Morgonpressens totala intäkter minskade därmed under årets tredje kvartal.