Pr-byrån Welcom minskade intäkterna och fick ett försämrat rörelseresultat för helåret 2018.

Byrån, som förvärvades av Rud Pedersen 2017, minskade byråintäkten med 2,2 procent till 19,3 miljoner kronor. Omsättningen föll med 7,2 procent till 27,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet försämrades från -904 000 kronor till -1,8 miljoner kronor.

Personalkostnaden minskade med 6,7 procent till 14,7 miljoner kronor och personalstyrkan sjönk från 20 till 21 snittanställda.

Byråintäkt per anställd ökade med 2,9 procent till 1,0 miljoner kronor.