Omsättningen minskade med 0,5 procent till 9,8 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 2,1 procent till 7,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en förlust på -30 000 kronor till en vinst på 126 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 1,7 procent.
Antalet snittanställda ökade från 7 till 8.