Omsättningen ökade med 1,9 procent till 3,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 60 procent till 85 000 kronor vilket ger en rörelsemarginal på 2,3 (5,8) procent. Antalet anställda låg kvar på 5 snittanställda, men personalkostnaden ökade med 3,6 procent till 2,6 miljoner kronor.