Kristna värdepartiet startades 4 januari efter att ha skramlat ihop över 1 500 namnunderskrifter, tillräckligt för att kunna registrera sig som ett politisk parti hos Valmyndigheten. 

– På fem veckor fick vi ihop fler än 2000 namnunderskrifter och fick meddela folk att det räcker nu, säger Kristna värdepariets ordförande Per Kronlid. 

Med de formella förberedelserna avklarade ligger fokus på att partiets olika arbetsgrupper ska omvandla principprogrammet till ett partiprogram, att organisera medlemmarna i de län och kommuner där partiet är starkast. Enligt Per Kronlid finns 230 namn i medlemsmatrikeln, vilket är en betydligt lägre siffra jämfört med de som var villiga att skriva under namninsamlingen. 

– Många ser medlemskapet som mer av ett "commitment" som bland annat innebär en medlemsavgift. 

Men Per Kronlid är optimistisk och tycker sig se en en betydande tillväxtpotential i partiet. Att mobilisera fler än 1 000 medlemmar fram till höstens riksdagsval vågar han inte hoppas på men på sikt har partiet ett omfattande väljarunderlag att samla in, enligt Per Kronlid. Och det är hjärtefrågan om "det absoluta människovärdet" om ska få människor att engagera sig. 

– Var sjunde väljare, vilket innebär 15 procent av väljarkåren, vill se en mer restriktiv abortpolitik och idag talar inget av riksdagens partiet för att det abosluta människovärdet gäller från befruktningen. Vi förfäras av Sveriges höga aborttal och menar att våra argument måste finnas även på den politiska arenan. 

Per Kronlid tror att det partiet kommer att ställa upp i ett femtiotal kommuner och är förvånad över att stödet, sett till antalet medlemmar, är som starkast i Stockholms län.

– Stockholm brukar ju kallas för "världens mest sekulatiserade stad" samtidigt som åsiktskorridoren styrs från huvudstadsmedierna. 

Enligt Per Kronlid finns det ett antal organisationer som propagerar mot abort men att det bara är Sverigedemokraterna som överhuvudtaget adresserar problemet. Men Sverigedemokraterna vill flytta bak 12-veckorsgränsen för fri abort medan Kristna värdepartiets målsättning handlar om ett abortfritt samhälle. 

– Det är en vision som vi vet aldrig kommer att realiseras fullt ut. Det är som med stölder, de förekommer trots att det är förbjudet. 

Kristna värdepartiet vill minska antalet aborter genom att stärka det ekonomiska incitamentet för kvinnor som blivit oönskat gravida att föda barn. Det nyfödda partiet har ännu inte beslutat om lösningen är en drastisk höjning av miniminivån för föräldrapenningen eller om de ska satsa på något som de kallar för "familjeföretagsprincipen". 

– Det innebär alla medel som går till familje, som förskola, föräldrapenning och barnbidrag, ska bakas ihop i en klumpsumma som sedan fritt kan disponeras på det sätt som familjen vill. Pengarna kan sedan användas för att betala skolgång för barnen eller för att möjliggöra för någon av föräldrarna att stanna hemma med barnen åren innan de börjar i normal skola.

Även om Kristna värdepartiet i första hand använder traditionella kanaler för att nå ut, som debattartiklar och insändare, tar de sociala medier till hjälp för att skapa uppmärksamhet kring partiet. Men på twitter har även ett konto, "@kristnapartiet", som utger sig för att vara Kristna värdepartiets skapar viss uppmärksamhet. (Partiets officiella konto är @kvpartiet.) 

– Det finns ett satirkonto som skuggar oss och klipper in mitt ansikte i märkliga bilder. 

Att det nyskapade partiet skulle mötas med hån var något som Per Kronlid hade förväntat sig. 

– Vi har stuckit ut hakan ganska friskt och argumenterat för ett förbud mot aborter. Men hade vi inte gått ut med det skulle ingen ha brytt sig om oss. 

Kommer ni in i riksdagen? 
– Det är klart att det är vår ambition men det är inte speciellt sannolikt att göra det under det första året som parti. Det är väl bara Ny Demokrati som har lyckats med det och de hade nog längre tid på sig, vi har bara ett drygt halvår till valet. 

Behöver partiet en Bert Karlsson-figur som draglok?
– Ja, det vore såklart roligt men vi har inte ägnat oss åt att headhunta någon. 

Du är medlem i "Ja, till livet" och flera andra i ledningen är engagerade i "Människorätt för ofödda" Hur tätt sammankopplade är de organisationerna till Kristna värdepartiet?
– Det förhåller sig ungefär på samma sätt som att LO-folk sitter i Socialdemokraternas styrelse. Vi har naturligtvis personliga kontakter med folk från de organisationerna men vi ska inte gå i deras ledband eller vice versa. 

Är det kristdemokratiska väljare som ska rösta på er?
– Vi tror att det finns en potential i den gruppen men i åtskilliga fall har de som sympatiserar med våra frågor redan lämnat Kristdemokraterna och irrar omkring utan partitillhörighet. Det är den typen av väljare som kan landa i vårt parti. Sen har Sverigedemokraterna profilerat sig i abortfrågan men de som gillar Sverigedemokraternas invandringspolitik skulle inte känna igen sig i vår generösa syn på invandring. 

Apropå Sverigedemokraterna. En snabb blick på ditt efternamn ger att du delar namn med riksdagsledamoten Julia Kronlid (sd). Hur ser relationen till Sverigedemokraterna ut?

– Julia är min svärdotter och har fått vara mycket av Sverigedemokraternas talesperson i abortfrågan och hon kommer att fortsätta debattera lika aggressivt som tidigare. Vi har haft ganska heta politiska debatter kring matbordet när de är på besök. Nu försöker vi minska på politikpratet. Men min förhoppning är naturligtvis att alla i min familj, som har röstat utmed hela det politiska spektrat, ska hoppa på Kristna värdepartiet. 

Hur finansieras Kristna värdepartiet?
– Vi har väldigt ont om pengar. Än så länge handlar det om medel ur våra privata fickor. Vi har inte ens öppnat ett bankkonto än. 

 
Oscar Örum