– Svenska värderingar ska gälla vid tjänstgöringen utomlands. Det blir konsekvenser för dem som köper sex utomlands, säger Nyamko Sabuni till Dagens Opinion.
Nyamko Sabuni jobbar med ett regelverk som ska stoppa statsanställdas sexköp utomlands, deras relationer i krigssituationer med kvinnor som är underläge. Dessutom ska hon försöka hindra offentligt anställda att porrsurfa.
 
Hur omfattande är problemet med sexköp bland statsanställda utomlands?
-Vi kan se det att förekommer i fredsmissioner i tjänsten utomlands. I Kongo har man uppmärksammat en del oönskade händelser i tjänst där man inlett relationer med kvinnor i behov. Den typen av relationer kan egentligen aldrig vara jämställda utan det är utnyttjande av någon i underläge. Vi vet också att det förekommer porrkonsumtion, besök på porrklubbar. Det har funnits ett antal fall som har uppmärksammats bland annat i Tyskland.
 
– När dessa personer sedan kommit hem har myndigheterna inte alltid haft ett regelverk till hands och riktlinjer hur dessa frågeställningarna ska hanteras . Jag tycker att det är viktigt att vi ska vara tydliga från regeringens sida om vad är det som gäller, säger Nyamko Sabuni.
 
Har du en uppfattning hur stort problemet är?
– Nej, Det finns ingen möjlighet för regeringen att undersöka sexköp utomlands . Det viktiga är att om man är i tjänst utomlands då är man i tjänst dygnet runt. Man borde inte besöka porrklubbar och man borde inte i krigssituationer inledda relationer med kvinnor som är i underläge.
 
Men du kan inte lagstifta mot sexköp utomlands?
– Nej, det kan man inte göra. Men myndigheterna måste ha regler för sin egen personal. De värderingar som vi har här hemma gäller även i tjänsten utomlands. Vi får inte köpa sex i Sverige. Det är förbjudet och det är kriminellt och det kan man inte heller göra det utomlands även om det är tillåtet. Det måste vi vara tydliga med.
Så det blir konsekvenser för offentlig anställda om de köper sex utomlands?
-Absolut. Det ska bli konsekvenser för dem som köper sex utomlands. Hittills har det blivit konsekvenser för vissa men inte för alla. Det är på grund av otydliga regelverk som vi inte har kunnat hantera personer som bettet sig olämpligt , säger Nyamko Sabuni.
 
Tonchi Percan