År 2020 gick de två huvudägarna Sebastian Navab och Petter Lindfors vidare för att driva varsin byrå.  Sebastian Navab startade om The Labyrinth i ett bytt bolag och som en public affairs-byrå.
The Labyrinth landar sitt första räkenskapsår (brutet på) 18,9 miljoner kronor i byråintäkt. Rörelseresultatet stannade på 5,0 miljoner kronor på åtta snittanställda.

– Almedalsveckan brukar vara en stor del av omsättningen, men blev inte av under 2021. Trots det når vi extremt starka siffror. Det visar att vår nya affärsmodell och ägarstruktur fungerar väl, säger The Labyrinths vd Sebastian Navab.

Han berättar vidare:

– Vi har fått många nya kunder under året, starka internationella bolag inom energi och arbetsmarknad och digitalisering.

Sebastian Navab berättar att The Labyrinth ska bli ännu mer renodlad på politisk lobbying, med en affärsmodell som består av ”ett antal tydliga och starka ben”, som arbetsmarknad, digitalisering, hållbarhet, life science och snabbrörliga konsumentvaror.

Byrån har i dag elva anställda och kan mönstra totalt 18 konsulter.

Nu riktar The Labyrinth blickarna utomlands och har i dagarna skrivit avtal med Nove, som är en public affairs-byrå i Bryssel med ett 40-tal medarbetare. Nove har också bytt ett nätverk med tolv fristående byråer i Europa, bland annat Manifesto i Finland, Lexington i Storbritannien och Miller & Meier i Tyskland.

– Sedan förra veckan är vi inte längre bara 18 konsulter i Sverige utan 500 i Europa.

Byrånätverket hålls samman av ett samarbetsavtal, som bland annat ger de nationella byråerna exklusivitet på de egna marknaderna. Vid samarbeten sker interndebitering mellan nätverkets byråer.

Avtalet kommer på plats lagom tills Sverige har över som ordförandeland i EU vid årsskiftet 2022/2023.

– Det är ytterligare ett affärsområde som vi bygger upp med hjälp av Nove. Under ordförandeskapet kan vi hjälpa våra och Noves uppdragsgivare med analyser och traditionell public affairs.

Vad är målen för 2022?
Vi jobbar inriktat på våra affärsområden och investerar mycket i det kommande ordförandeskapet. Under den senaste Almedalsveckan var vi den byrå som fick mest genomslag. Det ska vi upprepa. Almedalen är vår hemmaplan, säger Sebastian Navab som också är delägare i Vinägersgruppen, som med lokaler runt Donners plats däribland Sober, Vinäger och Italienaren, är central för Almedalsveckan.

– Vi har halva kvarteret med mest strategiska platserna och har därför ett starkt erbjudande för Almedalsveckan. Vi ska hjälpa våra kunder med egna aktiviteter och förstås ska vi hålla ett traditionellt mingel.

en längre version av artikeln finns i Veckans Brief