– Folk upplever mer och mer att det finns ett Sverige som Stockholm ibland glömmer. Även många som bor i Stockholm bryr sig om landsbygden och ser att det finns stora chanser att utveckla dessa delar av landet, säger Centerpartiets chefekonom Martin Ådahl.
 
I dag lanserar därför Centerpartiet en ny politisk vårkampanj som ska sätta fokus på orterna utanför storstäderna.
 
Kampanjen, som har temat ”Vi ser hela landet” och ska pågå fram till Almedalen, syftar till att lyfta fram de möjligheter som finns på landsbygden för inte bara jobb och tillväxt utan också grön energi.
 
– Många av de spännande näringarna, för miljöomsättningen och jobbskapande i både privattjänstesektor och även industrin, finns utanför tullarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den ekonomiska krisen har i synnerhet drabbat små industriorter och Centerpartiet har gjort mycket för att ge företagen där en lyft. Men vi vill nu lyfta fram den potential som finns där ännu mer och de förslag som kan frigöra denna potential, säger Martin Ådahl som tillägger att det handlar om ”100 000 outnyttjade jobbmöjligheter”.
 
Under våren kommer partiet inom ramen för kampanjen lansera ett antal olika policypaket, förslag på hur man kan ta tillvara på möjligheterna på landsbygden. Det handlar om exempelvis skattelättnader, att göra det lättare för företagen, och investeringar i infrastruktur och förnyelsebara energikällor.
 
– Det är lätt att snacka om att man vill skapa utveckling i de här delarna av Sverige, och andra partier ser samma problematik. Men det är vi som har och har länge haft förslagen. Det är vi som är på banan i den här frågan och det vill vi markera, säger Martin Ådahl.
 
Lägger ni fram några nya förslag?
– De viktigaste och tyngsta förslagen kommer inte att vara helt nya, då de är så fundamentala att man inte kan skruva ihop dem på en kafferast, till exempel det här med att göra det mindre krångligt att anställa och infrastruktursatsningarna. Men vi kommer också skruva på olika förslag och hitta nya smarta sätt som ska komplettera detta.
 
Partiet bjuder också in människor att själva komma med egna förslag på hur man kan utveckla potentialen just där de befinner sig och ordnar även seminarier runt om i landet.
 
– Ibland får man för sig att en bra jobbskaparpolitik är viktigast för de ställen där det redan skapas massa jobb, som Stockholm. Men politiken är i synnerhet viktigt för de platser där man behöver vända utvecklingen och där det finns en outnyttjad potential. Där skiljer vi ut oss från Alliansen, för vi nöjer oss inte med det, säger Martin Ådahl.
 
Han avslutar:
– Naturligtvis är det värsta som kan hända att Stefan Löfven får genomföra sin politik på dessa ställen, för det är ju s-politiken som lett till näringslivsdöden. Men Alliansens politik kan göras ännu bättre.