I Novus väljarbarometer för oktober tar småpartierna andelar medan de tre största partierna tappar. Dock handlar det om små förändringar.

Undersökningen genomfördes 14 september – 11 oktober 2020 via intervjuer med 3 878 personer per telefon, SMS och post.

Socialdemokraterna tappar 0,5 procentenheter från september, men är fortsatt störst med 26,5 procent.
Moderaterna och Sverigedemokraterna tappar i stort sett lika mycket och når 20,7 respektive 19,2 procent.
Däremot ökar alla småpartier, utom Kristdemokraterna som ligger kvar på 5,7 procent. Mest ökar Miljöpartiet med 0,9 procentenheter till 5,2 procent, stadigt över riksdagsspärren.
Regeringen stärker sina aktier något, med 0,4 procentenheter 31,7 procent. En procentenhet under valresultatet 2018.