Lag och ordning klättrar till andra viktigaste politiska frågan bland det svenska folket. Det framgår i Novus rapport Viktigaste politiska frågan.
Känslan av en akut pandemin minskar bland det svenska folket samtidigt som den ökade nyhetsrapporteringen om grova våldsbrott ökat prioriteringen av lag och ordning bland det svenska folket. Detta enligt Novus som genomfört sin återkommande undersökning Viktigaste politiska frågan.

Sjukvården är alltjämt den viktigaste politiska frågan, enligt det svenska folket men tappar 12 procentenheter från 68 procent i juni till 56 procent i september månad.

Lag och ordning klättrar från en fjärdeplats till andraplats i viktighet under samma period och ökar med 10 procent (55). Frågan är enbart 1 procentenhet ifrån frågan om sjukvård och tillbaka på den nivå den var innan coronapandemin.

På tredjeplats finns frågan om invandring/integration med 53 procent (+2) som i juni månad delade tredjeplatsen med skola och utbildning som istället minskar med 7 procentenheter (44 procent).

På delad femteplats finns äldreomsorg (-5 procent) och miljö/klimat (+5 procent) på 38 procent.

Inga nya frågor tar sig in i topp tio-listan jämfört med föregående undersökning.

om undersökningen
Undersökningen är genomförd 3-9 september 2020 i åldersgruppen 18-79 år i Novus Sverigepanel, riksrepresentativt och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt genomfördes 1 007 intervjuer. Intervjupersonerna ställdes frågan ”vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”.