Novus och Demoskop är överens om att Vänsterpartiet har vunnit i opinion på missförtroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven (s). Annars skiljer det sig en hel del mellan de två undersökningsföretagens senast mätningar.

Både Novus och Demoskop kommer med en väljarbarometer direkt efter att Stefan Löfven begärde att bli entledigad som statsminister.

Både Novus och Demoskop visar att Vänsterpartiet har gått fram i opinionen. Novus visar att V har ökat med 1,6 procentenheter jämfört med den senaste väljarbarometern från juni. Demoskop visar på en ökning på 2,8 procentenheter till 11,3 procent. Även när det gäller Moderaterna visar de två undersökningar på jämförbara resultat, en svag minskning till runt 22 procent.

Både Novus och Demoskop är ense om att Liberalerna och Miljöpartiet ligger under riksdagsspärren. Men med hur mycket partierna har kvar till nödvändiga 4 procent ger undersökningarna olika svar på.

Centerpartiet har förlorat på misstroendeförklaringen men når 7,9 procent i Novus och 10,6 procent i Demoskop.

Mest olika bild ger de två undersökningarna för Sverigedemokraterna. Enligt Novus har SD ökat med 2,2 procentenheter till 21,4 procent medan Demoskop visar att SD har minskat med 1,0 procentenheter till 18,2, alltså ett glapp på 3,2 procentenheter.