Inte sedan 1985 har nya svenska kärnkraftverk tagits i drift. När Vattenfall i går ansökte hos Strålsäkerhetsmyndigheten att få bygga två nya reaktorer, innebär det att myndigheten snabbt måste skaffa nya resurser.
 
– I vårt regleringsbrev för 2012 fick vi av regeringen uppdraget att ta fram regler för nya reaktorer. Arbetet pågår, men intensifieras nu, säger Lars Skånberg, tillförordnad avdelningschef för kärnkraftssäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Det blir Vattenfall som får stå för notan.
– Det kommer att kosta 100 miljoner kronor under en treårsperiod. När någon ansöker om att få ersätta en reaktor med en ny, ska det betalas en ansökningsavgift som täcker hela myndighetens arbete med att granska underlaget.
Myndigheten har i dag en budget på 400 miljoner kronor och 270 anställda. Personalstyrkan behöver byggas ut efter Vattenfalls ansökan.
– Skulle Vattenfall välja att gå hela vägen fram och både ansöka om tillstånd och fatta investeringsbeslut pratar vi om att anställa drygt 50 personer. Det sker i så fall successivt.
Lars Skånberg påpekar att Vattenfalls ansökan ännu inte är komplett. Den kan dock inte kompletteras förrän Strålsäkerhetsmyndigheten har utarbetat föreskrifter för ny kärnkraft. De kan vara på plats ”tidigast i slutet av 2014”.
– Vattenfalls ansökan sätter i gång processen inom myndigheten. När de kommer in med sin kompletterande ansökan 2015 ska vi vara rustade och ha den kompetens som behövs. Så det här kommer att ha en stor betydelse för oss.

Har ni personal på plats i dag så ni klarar av ansökan?
– Både ja och nej. Vi har personer i huset som är väldigt duktiga, men inte med bäring på den tredje generationens reaktorer. Men det finns folk i Sverige som vi får attrahera. Vi måste också ta in en hel del nya civilingenjörer och köra traineeprogram.

Hur många behöver ni anställa nu direkt?
– Det är lite svårt att svara på exakt, men i förstone siktar vi på ett 10-tal personer. Det innebär att ansökan hamnar hos erfarna personer och att vi tar in personal som kan avlasta dem.

Hur känns detta?
– Det är en stor utmaning.