Niklas Nordström, som nyligen valdes in som kommunalråd i Luleå, bekräftar uppgiften och ber att få återkomma.

Svenskt Flyg är en branschförening som samlar olika aktörer inom flyget, som Flygbussarna, Luftfartsverket, Saab och Swedavia.
 
Tidigare var Lena Micko, kommunalråd i Linköping, ordförande för Svenskt Flyg.