Kommunikationsbyrån New Normal, tidigare Kärnhuset, hade ett motigt senaste räkenskapsår (brutet i september), men höll sig likväl lönsam.

Omsättningen minskade med 20 procent till 26,4 miljoner kronor.  Detta efter att flera kundprojekt sköts upp till följd av corona. Utöver det tappade New Normal kunden Vimla.
Rörelseresultatet minskade med 64 procent till 1,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 6,7 procentenheter till 5,4 procent.

Personalstyrkan ökade med en tjänst till 17 snittanställda.

Personalkostnad per medarbetare minskade med 4,3 procent till 764 000 kronor.