Telia och Vattenfall sänker omsättningen i den statliga bolagsportföljen, som underpresterar visavi Stockholmsbörsen.

Omsättningen i statens bolag minskade med 2,3 procent till 363 miljarder kronor.
Resultatet efter skatt minskade från 46,6 till 28,8 miljarder kronor.

”Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Telia Company och Vattenfall”, skriver regeringen i ett pressutskick.

Utdelningarna förväntas likväl öka från 18,7 till 21,5 miljarder kronor.

OMX30-index för Stockholmsbörsen ökande under 2020 med runt 6 procent. Värdet på statens börsnoterade företag minskade med 12 procent till 58 miljarder kronor.