På kongressen valdes valberedningens förslag, Patriq Fagerstedt, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

Han har varit ledamot av Naturvetarnas styrelse sedan 2012.

Naturvetarnas tidigare ordförande var Erik Petré.

Naturvetarnas nya styrelse

Ordförande: Patriq Fagerstedt, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet

ledamöter

Melica Clifford, projektledare och miljöspecialist på Sjöfartsverket

Anna Ebbesson, enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborg

Irene Kamnert, forskningschef på Hushållningssällskapet

Barnabas Kolumban, Biomedicinsk analytiker på transplatationslaboratoriet i Lund

Sonny La, chefsfysiker i Blekinge

Ewa Lavett, frilansande marinekolog

Latifa Lindberg, dietist på Karolinska institutet

Mats Linde, intendent vid mark-Vatten-Miljöcentrum

Pär-Olof Stål, departementssekreterare på Näringsdepartementet

 

Studentrepresentant: Colin Andersson

mer info kan komma