På uppdrag av Naturskyddsföreningen har Verian utfört en undersökning 16-18 februari bland 1 070 respondenter, med följande utfall:

Hur viktigt är det för dig att regeringen för en politik som gör att Sverige når klimatmålen?
40 procent mycket viktigt
35 procent ganska viktigt
16 procent inte särskilt viktigt
7 procent inte alls viktigt
3 procent vet inte

I vilken grad oroar du dig för följande klimatförändringarna?
23 procent mycket orolig
42 procent ganska orolig
27 procent inte särskilt orolig
7 procent inte alls orolig
1 procent vet inte

23 procent av respondenterna anser alltså att det är mindre viktigt att regeringens politik leder till att Sverige uppfyller klimatmålen. I det senaste valet 2022 fick Sverigedemokraterna 20,5 procent av rösterna.

”Det är tydligt att regeringen för en politik som strider mot opinionen. Majoriteten av svenskarna vill att regeringen ser till att vi når våra klimatmål, vilket står i kontrast till miljöminister Romina Pourmokhtaris uttalande i SVTs 30 minuter om att hennes politik är ett resultat av att väljarna röstat för billigare bränsle”, kommenterar Beatrice Rindevall ordförande Naturskyddsföreningen.