Detta drabbar en mängs organisationer, bland annat Ukrainas motsvarighet till Naturskyddsföreningen. Det anser Naturskyddsföreningen. Beslutet att kräva att regeringen dawrar tillbaka sitt beslut om biståndsbudgeten togs vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora.

”Detta plötsliga beslut drar undan mattan för tusentals organisationer i hela världen som arbetar för miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Där många av dem verkar är civilsamhällets utrymme redan kraftigt begränsat och miljöförsvarare arbetar inte sällan med livet som insats. Den svenska regeringens nedskärning betyder att många får se sina avtal brytas och överenskomna budgetar reduceras med 40 procent − mitt under pågående verksamhetsår”, skriver Naturskyddsföreningen i det öppna brevet.

Naturskyddsföreningen tycker inte att det vore en stor sak att ändra beslutet, och skriver:

”Regeringen har alla möjligheter att begränsa vidden av sitt misstag. Migrationsverkets senaste prognos är hela fyra miljarder kronor lägre än det scenario som nedskärningarna bygger på. Att justera Sidas budget kräver endast att regleringsbrevet ändras igen, ett beslut som regeringen kan och borde fatta omedelbart”.

Enligt Naturskyddsföreningen drabbas organisationens ukrainska motsvarighet, Ecoaction, av uteblivna svenska bidrag.

”Miljöorganisationen, som är den största i Ukraina, fortsätter sitt arbete trots omständigheterna, men som om kriget inte vore nog hotas de nu av uppsägningar för att hantera det indragna bidraget från Sverige”, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.