Tanken är att Narva ska stärka Blings kommunikation och varumärke. Narva får i sin tur en möjlighet att nå ut till nya talanger och målgrupper i en bransch där ”bristen på mångfald sedan länge varit en utmaning”. Narva ska också delta i samtal om kommunikation med kvinnliga entreprenörer. Blings hörnstenar är opinionsbildning, empowerment, inkubation och acceleration.

”Vi tar hjälp av Narva för att nå ut bredare med våra budskap till entreprenörer, investerare och beslutsfattare. Tillsammans med partners och medlemmar utmanar vi strukturella hinder, fördomar och normer kring entreprenörskap, kommenterar Deqa Abukar, medgrundare till Bling.

”Bling tar ett nytt grepp på entreprenörskap och vänder på perspektiven när det kommer till innovation och konkurrenskraft”, kommenterar Frida Dahlgren, vd på Narva.