21 näringslivstoppar föreslår på DN Debatt att en Coronakommission tillsätts i stil med Lindbeckkommissionen, som tillsattes under finanskrisen 1992.

Lindbeckkommissionen presenterade konkreta förslag på reformer på ”bara några månader” och ”hjälpte inte bara Sverige ur den omedelbara krisen, utan lade grunden för ett kvartssekel av framgång”.

Näringslivet ska delta i Coronakommission och den behöver utgå ifrån att coronakrisen inte är lik någon tidigare kris.

De 21 näringslivstopparna berättar också vad som ligger i vågskålen vad gäller jobb, ungefär 800 000 står på spel, enligt en analys från Stockholms Handelskammare.

”Det handlar om en enorm mängd människor vars arbete står under akut hot – exempelvis 120.000 i detaljhandeln, 120.000 i restaurangnäringen, 110.000 i transportsektorn, över 40.000 i hotellbranschen och nästan 90.000 i fordonsindustrin. Snart kan ännu fler delar av näringslivet drabbas”.

Näringslivstopparna vill flytta fokus något från vad politikerna koncentrerar sig på idag.

”Samhällets riskgrupper måste självfallet skyddas från smittan. Sjukvårdens förmåga att hantera många sjuka samtidigt måste vara prioriterad. Detta kan inte vara detsamma som att försätta hela samhället i karantän. Hur skulle en strategi se ut där insatser i nästa fas i högre utsträckning handlar om riktade åtgärder för att skydda specifika riskgrupper medan vi försöker upprätthålla mer av ett normaltillstånd i resten av samhället”?

Dessutom finns risk för att situationen underskattas:

”De analyser som hittills gjorts för att kvantifiera effekterna på den reala ekonomin är behäftade med stor osäkerhet. Vi befarar att situationen kan bli signifikant värre än vad de officiella prognoserna gör gällande”.

de undertecknade uppropet för en Coronakommission
Staffan Bohman, ordförande Electrolux

Jonas Samuelson, vd och koncernchef Electrolux

Annica Bresky, vd och koncernchef Stora Enso

Alrik Danielson, vd och koncernchef SKF

Anders Danielsson, vd och koncernchef Skanska

Lennart Holm, vd och koncernchef Billerud Korsnäs

Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC

Pär Svärdson, grundare och vd Apotea

Kristina Willgård, vd Addlife

Jan Dernestam, vd Mannheimer Swartling

Maria-Pia Hope, vd Vinge

Anneli Jansson, vd Humlegården

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden

Pia Djupmark, vd Grand Group

Charlotte Barnekow, vd Länsförsäkringar Stockholm

Mark Jensen, vd MTR Nordic

Gökay Akyüz, vd Taxi Stockholm

Urban Edenström, ordförande Stockholms Handelskammare

Erica Wiking Häger, vice ordförande Stockholms Handelskammare

Lars Wedenborn, vice ordförande Stockholms Handelskammare

Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare