Miljöpartiet, MP, vill få till ett samarbete över partigränserna i EU-parlamentets miljöutskott.

Tanken är att de svenska EU-parlamentarikerna ska samlas kring ett vassar klimatmål på 65-70 procent minskade co2-utsläpp i stället för EU-kommissionens väntade förslag på 50-55 procent.

Det är MP-parlamentarikern Pär Holmgren som ligger bakom initiativet.

”De klimatmål som EU-kommissionen och de flesta andra partierna föreslår är alldeles för låga. Det är en politik som för oss mot tre graders uppvärmning. Det är långt ifrån Parisavtalet som anger att vi ska begränsa uppvärmningen till väl under två grader”, skriver Pär Holmgren i et utskick.

Han tror att en svensk samordning i miljöutskottet kan ha en effekt eftersom de är ”rekordmånga”.

Sveriges ordinarie ledamöterna är Pär Holmgren (mp), Malin Björk (v), Fredrick Federley (c), Jytte Guteland (s) och Jessica Polfjärd (m) och ersättaren Karin Karlsbro (l).

”Tillsammans representerar vi de största partigrupperna i parlamentet och flera av oss har dessutom tunga positioner inom våra partigrupper”, anser Pär Holmgren.