I tisdags överlämnade Naturvårdsverket en klimatrapport med förslag på hur Sverige kan nå målet att minska nettoutsläppet av växthusgaser till år 2050 till miljöminister Lena Ek (c). Naturvårdsverket drar slutsatsen att det är möjligt att nå målet, men att det krävs nya teknologiska landvinningar och kraftigt minskade utsläpp inom basindustrin och transportsektorn. 
 
Just ökade krav på en klimatomställning i transportsektorn är ett av flera förslag som är ekon av de förslag som en parlamentarisk klimatberedning lade fram 2008. Den gången föreslogs ett tiotal styrmedelsåtgärder varav åtta ratades av regeringen, bland annat höjd drivmedelsskatt och kilometerskatt för godstransporter. 
 
Enligt Miljöpartiet hamnade klimatberedningens förslag i ”Anders Borgs papperskorg” och Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Helena Leander befarar att finansministern kommer att göra likadant igen. 
 
– Det är väl risk för det. Vi vill ju tro att han har insett att klimatfrågan inte har blivit mindre allvarlig än den var 2008, säger Helena Leander. 
 
Hon fortsätter:
 
 – Att Naturvårdsverket återigen får lägga fram förslagen är ett resultat av att regeringen har blockerat satsningar tidigare. Om regeringen inte hade blockerat kunde vi ha kommit betydligt längre fram i diskussionerna.  
 
Enligt Helena Leander är det i första hand klimatförslagen som berör skatteförändringar som Anders Borg är ovillig att genomföra. 
 
– Det är något som gäller generellt för Anders Borg. Som nationalekonom är han med på beräkningarna och vet om att det är nödvändigt att förändra skatterna för att få en kostnadseffektiv klimatomställning, men blir det för jobbigt för honom när der kokar ner till exempelvis kilometerskatt för lastbilar. Då riskerar han att förlora väljare. 
 
Hon säger också att just klimatrelaterade skattehöjningar är ett viktigt slagträ för Anders Borg som debattör. 
 
– Det har varit något som han har kunnat mobba oss för i debatter. Det har varit tacksamt att säga att Miljöpartiet vill ha en skattechock, även om han egentligen vet att det behövs skatteförändringar. 
 
Blir Naturvårdsverkets rapport meningslös? 
– Det bygger alltid på att det finns en regering som är villig att genomföra förslagen, men till slut kommer det att bli omöjligt för regeringen att fortsätta blockera. 
 
Oscar Örum