Det är partisekreterare Sofia Arkelsten, som berättar om den nya ansatsen på partiets hemsida.
"En modern lagstiftning ska ha till syfte att värna öppenheten och transparensen och se till att de politiska partierna står fria från otillbörlig påverkan. Därför är det centralt att partiernas samtliga inkomstkällor ses över”, skriver hon där.
Hon berättar att det förs diskussioner mellan partierna om ”hur öppenheten kan öka”. Moderaterna landar i att en lagstiftning är vägen fram. Det är ”det bästa sättet för att säkerställa långsiktig transparens och möjlighet till granskning och ansvarsutkrävande.”
Sofia Arkelsten, tycker att det har snackats nog och vill ha en proposition så att en lagstiftning kan vara ”på plats så snart som möjligt”.
lagen ska:
* Värna öppenheten och transparensen och se till att de politiska partierna står fria från otillbörlig påverkan. Samtliga av partiernas inkomstkällor ska därför ses över.
* Göra det möjligt för privatpersoner att bidra utan att registreras för sina partisympatier. Dock ska större bidragsgivare offentliggöras.
* Se till att partibidrag från kommersiella företag redovisas.
Och så var det Moderaternas obligatiriska försök att slå i en kil mellan LO och Socialdemokraterna:
* Stöd till politiska partier bör ske genom frivillighet. Därför krävs en diskussion kring att exempelvis medlemsavgifter i organisationer automatiskt kan kopplas till partibidrag.
* Lagstiftningen bör reglera hur indirekt stöd, i form av till exempel arbets- eller kampanjinsatser från organisationer till politiska partier ska redovisas.”
Och Moderaternas sedvanliga attack mot den socialdemokratiska sedelpressen A-lotterierna:
”Lämpligheten i att politiska partier finansierar delar av sin verksamhet genom skattebefriade lotterier på en i övrigt hårt reglerad spelmarknad kan klart ifrågasättas och detta bör belysas inom ramen för arbetet med en ny lagstiftning.”