Förslagen presenterades på en presskonferens klockan nio 9 augusti. Moderaterna är tydliga med att det är den rödgröna regeringen som bär skulden för de ökade elpriserna och att orsaken ligger i stängning av kärnkraftverk. Dock gick Moderaterna 2016 med på regeringens förslag om en energiöverenskommelse med målet att Sverige ”ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040”, vilket de facto innebär en nedläggning av kärnkraften. Indelningen i de elprisområden, som nu skapar stora prisskillnader i landet, infördes också under den moderatledda Allians-regeringen år 2011. Nu vill Moderaterna bygga ut kärnkraften och är ”även öppna för att se över elprisområdenas utformning”, enligt ett pressutskick.

Inför valet släpper Moderaterna tre förslag som på kort sikt ska kunna få ner elpriserna:

  • Kraftvärmeskatten ska ”omgående” ta bort för att öka produktionen av planerbar el. Pris 370 miljoner kronor i minskade skatteintäkter.
  • Möjligheten att få ett undantag från EU för skatt på biooljor i kraftvärmeproduktionen ska undersökas.
  • Svenska kraftnät ska sätta tillgänglig kraftvärme i beredskap för ”tryggare försörjning i vinter”.

Utöver det vill Moderaterna utvidga det gröna avdraget, så att arbets- och materialkostnader vid investeringar för minskad energianvändning kan dras av med 20 procent. Dagens avdrag för installation av solceller vill Moderaterna höja ”tillfälligt” från 15 till 20 procent.

Moderaterna vill också införa ett tillfälligt högkostnadsskydd för konsumenter under vintern 2022, enligt norsk modell där staten står för en majoritet av överskjutande kostnader om månadspriset överstiger en viss nivå. Högkostnadsskyddet finansieras genom tillfälligt slopad BNI-justering av biståndet, omfördelning från Klimatklivet, ökad vinst från Vattenfall och nyttjande av ”flaskhalsintäkter”, alltså intäkter på grund av ökade energipriser som tillfaller Svenska Kraftnät.