Moderaterna håller ordförandeposten i fem av 16 utskott. Gunnar Axén, kvarstår som ordförande i socialförsäkringsutskottet. Karin Enström, tidigare Försvarsutskottet, tar över efter Göran Lennmarker i utrikesutskottet. Gruppledaren Anna Kinberg Batra, tar över det mäktiga finansutskottet efter kristdemokraten Stefan Attefall som blir civil och bostadsminister.

Margareta Pålsson, tidigare bland annat Krigsdelegationen, tar över efter centerpartisten Sofia Larsen som ordförande i utbildningsutskottet. Tomas Tobé, tidigare ledamot, tar över efter Hillevi Engström som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Hillevi Engström är i stället arbetsmarknadsminister. Henrik von Sydow från Justitieutskottet tar över efter Lennart Hedquist som ordförande i skatteutskottet.
Moderaterna släpper sitt ordförandeskap i EU-nämnden som hölls av Anna Kinberg Batra. EU nämnden får i stället folkpartisten Carl B Hamilton som ordföranden. Moderaternas första namn är Gustav Blix tidigare ledamot i Utrikesutskottet.

Per Bill kvarstår som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Moderaterna erövrar från Centerpartiet den vice ordförande-posten i Miljö och jordbruksutskottet i form av Bengt-Anders Johansson, tidigare bland annat EU-nämnden. Ordinarie var tidigare Sofia Arkelsten som utsetts till Moderaternas partisekreterare.  Jan-Evert Rådström behåller sin plats sin vice ordförande i trafikutskottet.
Cecilia Widegren, senast Socialutskottet, tar över efter Rolf Gunnarsson som vice i försvarsutskottet. Moderaterna släpper sitt vice ordförandeskap i civilutskottet som tidigare hölls av Inger René, i stället blir

Magdalena Andersson, tidigare Socialutskottet, moderaternas första namn i civilutskottet.
Krister Hammarbergh, senast EU-nämnden, är moderaternas första namn i justitieutskottet. Anna König Jerlmyr, senast Försvarsutskottet går in näringsutskottet och blir Moderaternas första namn där. Cecilia Magnusson är moderaternas första namn i kulturutskottet. Hon satt även tidigare i utskottet. Jessica Polfjärd, senast nordiska rådet, går in i socialutskottet där hon blir Moderaternas förstanamn.