Varför inrättar ni stabschefstjänsten?
– Vi har gjort en omorganisation i och med att vi att vi nu har både en partisekreterare i Sofia Arkelsten och en biträdande partisekreterare i Gunilla Sjöberg, samt Anna Kinberg Batra, som gruppledare. De utgör staben och tanken med den är att de ska få ett gemensamt stöd och samordning för att göra ett bättre jobb och för att skapa synergier, säger Hedvig Andersson, kommunikationschef.
 
Carl Johan Swanson utsågs till stabschef i början av januari. I samma veva anställdes även två handläggare.
– Alla jobbar på olika sätt med att stödja staben.