Partiets politik för välfärden och det gemensamma ägandet måste ”breddas och kompletteras”, skriver Peter Norman på DN Debatt, tillsammans med partisekreterare Sofia Arkelsten samt Finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batra.
 
De anser att medan mångfald i välfärden är nödvändigt får politiken inte vara ”naiv” och öppna upp för ”opportunism och girighet”. Bland annat nämner de höstens diskussioner om vanvård och skatteplanering.
 
"Den opportunism som det funnits utrymme för måste stoppas och vår politik behöver breddas och kompletteras", skriver de.
 
Till slutet av 2012 ska arbetsgruppen komma fram med konkreta förslag, som sedan lämnas till partistyrelsen.
 
Ardalan Samimi