Arne Ottosson (m), kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun som är en del av Entreprenörsregionen kräver att regeringen kommer med en proposition som är i samklang med den statliga utredningen om ett nytt utjämningssystem. En sådan proposition har regeringen inte lämnat till riksdagen trots att det nya systemet skulle börja gälla från den första januari 2013.
 
För Jämtlands del innebär det att länet går miste om 55 miljoner kronor om det nya systemet inte blir verklighet nästa år.
Per Hansson ledarskribent på centerpartistiska Östersundsposten anklagar Moderaterna för att bromsa det nya förslaget. Regeringsmakten står på spel menar han.
”En möjlig valseger inför 2014 får inte äventyras av någon ny eventuellt uppslitande skatteutjämningsprocess.” skriver Per Hansson.
Men nu kräver även Moderaterna ute i landet att utjämningssystemet införs. Arne Ottosson, kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun skriver till finansministern Anders Borg och till finansmarknadsministern Peter Norman.
”Det är dags för steg mot mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar i hela landet! Det är dags”
Ett brev med samma innehåll är skickat även från Vaggeryds kommun där Socialdemokraterna styr i minoritet. Det ser ut att vara en kampanj från landsbygdskommuner med samma krav till regeringen. Rosenbad bombas med brev som uppmanar regeringen att införa det föreslagna utjämningssystemet.
Så har till exempel hela regionförbundet Sörmland skickat brev till statsrådsberedningen med samma krav på att regeringen ska genomföra de föreslagna förändringarna i skattesystemet.
"För Sörmland betyder förändringar bättre och framförallt rättvisare ekonomiska förutsättningar för både landstinget och flertalet kommuner."
Brevet är undertecknat av Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland.
Martin Carling(c) kommunstyrelsens ordförande för Dals-Eds kommun skriver: "För att människor ska kunna ges likvärdiga förutsättningar oavsett var de bor i landet måste kommuner och landsting ha förutsättningar att ge sina invånare god och likvärdig utbildning, vård och omsorg."
Eva Jonasson (m) Svenljunga kommun skriver att hennes kommun är idag underkompenserad med runt 18 miljoner kronor per år.
"Vi står redan nu inför stora besparingar, vilka kommer att öka ytterligare om utjämningsförslaget skjuts upp”, skriver hon.

Tonchi Percan