Under parollen ”Vi älskar fakta” lyfter personerna bakom sajten politikfakta.se vad de anser vara sanna fakta i den svenska debatten. Granskningen består i första hand att okommenterat publicera citat från vänsterorienterade makthavare, politiker och journalister.
Så här beskrivs ”faktaredaktionen” på sajten:
”Vi tar reda på fakta – om politik. Vi granskar politiken – det som sägs och det som skrivs. Vi granskar även granskarna. Vi vill veta vad som är sant och vad som är politiska halvsanningar och lögner.”
Det är den moderata debattören Olah Milton Örtengren som står bakom Politikfakta. Han har tidigare drivit bloggen ”Företagsam Grön Moderat” och sajten ”Allt om Alliansen”. Han är också engagerad i organisationen Alliansens vänner som inför förra valet väckte viss uppmärksamhet för att deras gräsrotsrörelse till viss del bestod av personer från pr-branschen.
 
Sajten Politikfakta registrerades 11 mars men kom igång på allvar i september, den första artikeln dök upp 12 september och sedan dess har Politikfakta publicerat ytterligare runt 40 stycken. På sajten går att läsa att projektet syftar till att ”presentera politisk fakta” fram till riksdagsvalet 2014.
 
Dagens Opinion fick först besked om att en mejlintervju med Olah Milton Örtengren var möjligt, sedan ändrade han sig.
Vi har efter ett snabbmöte i demokratisk anda beslutat att inte göra några som helst intervjuer, skriver Politikfaktas redaktion i ett mejl.
Orsaken är att en intervju skulle ta för mycket tid i anspråk.
– Anledningen till detta för att varje "aktion" alltid leder till en "reaktion" vilket tar tid och fokus från det vi vill och ska syssla med nämligen att granska och presentera fakta om politik. Att vi driver sajten på vår fritid gör även det extra viktigt för oss att vara effektiva då vi också vill vara med våra respektive och barn så mycket som möjligt.

 

här är frågorna som Politikfakta inte vill svara på
• Vad är syftet med sajten?
 
• Vad har ni för målsättningar?
 
• Hur ser organisationen ut och vem initierade projektet?
 
• Vad gör en "faktagranskare"?
 
• Under fliken "Om politikfakta" står det att ni vill komma ifrån politiska agendor och partiskhet. Hur ser du på er egen agenda?
 
• Hur ser ditt engagemang i Moderaterna ut?
 
• Är politikfakta kopplat till Alliansens vänner?
 
• Kopplingar till andra organisationer?
 
• Du frontar inte med ditt namn på sajten – hur kommer det sig?
 
• Vad jobbar du med till vardags?
 
• Driver du politikfakta i egenskap av konsult? Får du ersättning och i så fall varifrån?
• Du skrev i smset att ni på faktaredaktionen inte gör telefonintervjuer. Vilka personer ingår i faktaredaktionen?
• Och varför gör ni inte telefonintervjuer?
 
Oscar Örum