Moderaternas påläggskalv i Gävle, William Elofsson, går på SvD Debatt till attack mot vad han kallar ”vindkraftslobbyn”.

Det är Svensk Vindkrafts avgående vd Charlotte Unger Larson, som är måltavla för William Elofssons attack. Och det handlar om den stoppade vindkraftsetableringen Utposten 1 utanför Gävles kust och kommunernas rätt till veto över etableringarna.

William Elofsson skriver på SvD Debatt: ”Svensk Vindenergis Charlotte Unger Larson går ärenden åt utländska investerare som vill tjäna pengar på vindkraftsparker i Sverige. Kinas statliga kärnkraftsbolag China General Nuclear står till exempel för en femtedel av investeringarna i svensk vindkraft”.

Han har också synpunkter på att Svensk Vindenergi driver frågan om att begränsa det kommunala vetot:

”Det är inte förvånande att en mångmiljardindustri utan lokal förankring inte är främmande för att minska det lokala inflytandet. Konsekvenser som en försämrad närmiljö och undanträngningseffekter mot befintligt näringsliv står inte högt på deras agenda vid sidan av deras vinster”.

vet du mer? 
här kan du ge information anonymt