Opinionsbildaren, författaren och artisten Alexander Bard minskade omsättningen i sitt bolag under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september).

Omsättningen föll, jämfört med motsvarande period året innan, med 41 procent till 2,4 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade dock med 9,7 procent till 929 000 kronor för bolagets två snittanställda.
Rörelseresultatet gick från en vinst på 420 000 till en förlust på -600 000 kronor.