Det är undersökningsföretaget Novus som på uppdrag av McDonalds gjort undersökningar och ställt frågor till bland annat före detta medarbetare på McDonalds och till ungdomar om deras förväntningar på arbetsmarknaden.
 
Dessa har mynnat ut i rapporten som McDonalds presenterar idag, efterföljt av paneldebatt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, Ylva Johansson (s), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Jytte Guteland, ordförande för SSU och Erik Bengtzboe, ordförande för MUF.
 
– Vi är ju Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Det är anledningen till att vi tar fram den här typen av rapporter, säger Frida Berg, presschef på McDonalds.
 
Vad vill ni få ut av det här?
– För det första vill vi ju presentera rapporten och redovisa siffrorna. Men sedan hoppas vi ju också att den ska bidra till en ännu mer inspirerad debatt om arbetsmarknaden för unga.
 
Vad är JKLs roll i det hela?
– De är ju vår pr-byrå, så de har ju självklart varit en del i arbetet.