Vad tycker du var de viktigaste resultaten från Miljöpartiets partikongress?
‑ Det viktigaste är att MP står allt längre från att bli del av en Moderatledd regering. Även om man vill och kan sälja sig dyrt, så är likheten med Socialdemokraternas prioriteringar slående. Fler av de interna debatterna – som ju i grunden handlar om jakten på förmodat lättskrämda mittenväljare – är ju de samma. Nej till vinstuttag för välfärdsföretag är förstås den fråga media och regeringen gärna lyfter fram, särskilt som partiet gjorde upp om något annat på skolområdet dagarna innan, säger Roger Hällhag.
 
Han fortsätter:
 
‑ Inte viktigast, men intressant är krav på 35-timmarsvecka. Antalet timmar är inte anmärkningsvärt – där har man redan kompromissat – utan att detaljreglerad arbetstid strider mot den svenska modellen med kollektivavtal. Miljöpartiet blir kvar i den ömsesidiga bristen på förståelse gentemot facket i allmänhet och LO i synnerhet, vilket inte bara är ett problem för Socialdemokraterna utan också för Nya Moderaterna. Men frågan i sig släpper Miljöpartiet, möjligen med någon symbolisk vink.
 
Vilka konsekvenser får partikongressens beslut för valrörelsen 2014?
I motsats till en del snabba kommentatorer tror jag inte att språkrörens ställning försvagats, särskilt inte internt. Partiets kultur är att inta tydliga och radikala ståndpunkter, som det sedan måste kompromissas med. Här har Miljöpartiet och Socialdemokraterna helt olika traditioner. Självfallet kommer borgerliga att ifrågasätta partiledningen, men språkrören kommer ändå att framstå som tydligare och pålitligare om sin viljeinriktning än alla andra regeringsfähiga partiledare.
 
Vilka konsekvenser får partikongressens beslut för bildandet av ett regeringsalternativ?
Alliansen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna formas igen, om än i friare former. Det osäkra kortet är istället Vänsterpartiet, som även när man råkar ha opinionen med sig i någon fråga inte lyckas framstå som relevanta. Det problemet har inte Miljöpartiet längre, även om man kan vara minst lika radikala. Jag tror att de flesta väljare Miljöpartiet kan locka föredrar ett parti som både har radikala idéer och är pragmatiska i hur man förverkligar målen. Man har inte heller slitits ner av regeringsansvar. Det är därför Miljöpartiet kommer att lyckas bra i riksdagsvalet, säger Roger Hällhag.