Pengarna ska till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, som ska få huvudansvaret för att kommunerna kommer i gång med att anpassa sig till klimatförändringar.
 
– Jag bor nära Köpenhamn och såg vad som hände där i fjol. Översvämningar kostade försäkringsbolagen miljardbelopp. Det är samhällsekonomiskt klokare att förebygga översvämningar, säger Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen på Miljöpartiet.
Tidigare har Miljöpartiet jobbat för Klimp, som är en modell som ska göra det lättare för kommuner att komma i gång med investeringar i klimatteknik. Den nya modellen heter Klamp och ska bekostas genom neddragningar i försvaret.
– Vi tror det är smartare att förbereda sig på översvämningar.
Framförallt ska pengarna gå till att hitta plats för vatten.

– I många städer har vattnet ingen stans att ta vägen. Det kan handla om att lyfta upp kulvertsystem som ligger i diken och bäckar. Det kan handla om att byta parkeringsplatser mot dammar och bäckar.


Socialdemokraterna presenterade i fredags ett förslag på en klimatmiljard som bland annat kommunerna ska kunna använda sig av för att investera i miljöteknik.  Är det där ni hämtar inspiration?
– Nej, jag tror tyvärr inget annat parti som pratar om klimatanpassning.