Förslagen har arbetats fram av riksdagsledamöterna Mehmet Kaplan och Yvonne Ruwaida. Beslut om förslagen tas på partikongressen i maj.
 
Övergripande slår partiet fast att målet inte längre är att skapa gröna jobb, utan göra hela arbetsmarknaden grön.
Förslagen är:
 
fler jobb
"större tyngd nya jobb, fokus på vad och av vem jobb skapas, klimatinvesteringar, bättre villkor för småföretagen, aktiv innovations- och industripolitik, fler ska jobba i skola och omsorg, nya jobb för och av unga"
 
makt över arbetstid
"alla kan numera ha tillgång till jobbmail och arbetspapper i sin mobiltelefon dygnet runt. Här måste vi hitta lösningar"

verktyg för utjämning av livsarbetstid
" öka människors möjlighet att bestämma över sin arbetstid genom rätt till heltid, rätt till deltid och så kallade arbetstidsbanker"

förändringar av trygghetssystemen
"
förändringar så att trygghetssystemen inte missgynnar dem som går ned i tid", "friår" och "en mer flexibel gräns för dem som vill arbeta längre än till 67 år"