Det har spekulerats i att Centerpartiet vill ta ett kommando över miljöpolitiken genom att byta ut Andreas Carlgren mot Lena Ek som miljöminister. Detta medan Miljöpartiet har bytt språkrör till Gustav Fridolin och Åsa Romson och behövt göra något av en omstart.
Nu går Miljöpartiet tungt in i miljöpolitiken med ett fempunktsprogram som ska ta Sverige mot en ”hållbar” konsumtion på fem prioriterade områden, konsumtion, gifter, mat, skog och energi.
 
Konkret är det tänkt att Sverige 2025 ska
• halvera klimatpåverkan från konsumtion.
• se till att barn inte kommer i kontakt med ”saker” med ämnen som inte har godkänts.
• se till att skolan på plats lagar ”god och hälsosam mat” ”med hjälp av ett levande
svenskt lantbruk”.
• se till att ”en större del” av skogarna består av ”träd i varierande ålder” och med högre ”artrikedomen än idag”,
• minskat behoven av energi med minst 20 procent jämfört med idag.
 
Dessutom har Miljöpartiet satt upp målet att 100 procent av energin ska vara förnybar år 2030.