– Expressen skrev en liten ledare häromdagen som jag tyckte var himla bra som pratade om en klimatkrasch. Det är en klimatkatastrof tycker vi, det är vår övergripande kritik, säger Miljöpartiets transportpolitiska talesperson Stina Bergström.
 
Kritiken riktas mot Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 som presenterades i fredags. I planen, som innehåller totalt 522 miljarder kronor, läggs fokus på bland annat underhåll och drift men också på nya projekt.
 
Däremot anser Miljöpartiet att förslaget inte går tillräckligt långt när det gäller klimatet – snarare ”går det åt fel riktning”.
 
– Trafikverket säger självt att man med det här förslaget inte minskar utsläppen utan att utsläpp från trafik kommer att öka. Det är ju skrämmande. I Kapacitetsutredningen, som låg som underlag, fanns det ändå goda intentioner, där det fanns ett klimatpaket som skulle minska utsläppet, säger Stina Bergström.
 
Det handlar om att Trafikverket i sin plan vill fortsätta bygga fler vägar än ny järnväg.
 
– Man satsar inte ordentligt på järnvägen, att föra transporterna över till spår och sjöss.
 
En annan orsak till att den spårbundna trafiken minskar är att banavgifterna höjs, något som bland annat branschen länge protesterat emot.
 
– Vi har från riksdagen sagt att det får man inte göra, inte förrän man också har en motsvarande avgift på vägen så man inte snedvrider konkurrensen. Regeringen har skickat ett uppdrag till Trafikverket för att höra vad de tycker om det och de säger sig inte bry sig om beslutet, säger Stina Bergström.
 
Hur kommer det sig att Trafikverket höjer banavgifterna när både riksdagen säger nej och branschen protesterar?
– Ja, det undrar vi också. Man säger att pengarna behövs för spårunderhåll, vilket är en bra tanke även om vi tycker att banorna är av så dålig kvalitet att man inte bör höja priset. Man höjer priset på en vara som blir sämre.
 
Samtidigt har Trafikverket fört in ett nytt argument i sitt förslag för höjda banavgifter, nämligen att det är ett EU-direktiv som tvingar fram åtgärden.
 
– Jag ställer mig frågande till det. Visst finns det ett sådant direktiv, men vi ser att man gör det på olika sätt i EU-länderna. I exempelvis Norge, som i och för sig inte är med i EU men som ändå anpassar sin järnväg efter EUs politik, har man ingen banavgift alls, säger Stina Bergström.
 
Trafikverket vill också investera i cykeltrafiken och bygga 40 mil ny cykelväg. Även mot detta invänder Stina Bergström.
 
– De skriver väldigt mycket om vikten att satsa på cykel, det står mycket vackra ord om det. Men samtidigt står det också i den planen att det finns mindre pengar till cykelinfrastrukturen än vad de fanns i förra planen, säger hon och tillägger att 40 mil dessutom inte är särskilt mycket, säger hon.
 
Klockan 11 i dag, på tisdagsförmiddagen, väntas Trafikverket till riksdagen för att informera trafikutskottet om den nya planen.
 
En fråga som Stina Bergström kommer ställa är om förslaget att avveckla vissa lågtrafikerade järnvägsbanor och vilka banor det egentligen rör sig om.
 
– Eftersom det är så mycket som 20 procent som de vill lägga ner så kan jag inte tolka det som annat än att det kommer vara en del av de järnvägar som det i dag går mycket trafik på. Sedan finns det också en del banor där det inte går trafik på i dag, men som vi tycker är idioti att riva upp. Man kan faktiskt köra båda person- och godstrafik där i framtiden. Istället för att avveckla bör man hålla dessa i skick, säger Stina Bergström.