Sverigedemokraterna har den senaste tiden gått starkt framåt i opinionsmätningar. Bland annat utsågs partiet i Expressen/Demoskops senaste mätning i dag till det tredje största, med stöd hos 9 procent av befolkningen.
 
En förklaring till framgången är, enligt Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner, att Sverigedemokraterna fått tolkningsföreträde i debatten kring invandrings- och integrationsfrågor.
 
– När ett parti med en viss problemformulering tycker att det är problematiskt att det kommer människor med andra kulturella bakgrunder till Sverige, om debatten tillåts handla om att det vore ett problem, då är det klart att de växer, förklarar han.
 
Han säger att det på liknande sätt skulle gynna Miljöpartiet om det bröt ut en debatt om att Sverige har för låga ambitioner när det gäller miljöpolitiken.
 
– Sverigedemokraterna ökar inte bara för att man diskuterar invandring, utan det handlar om vilka problem som det pratas om. Om man istället för att ställa upp på deras definition pratar om alla som till exempel saknar tillgång till vård eller skola, om invandringsdiskussionen istället handlar om enskilda personer, då får man en annan debatt.
 
Och det är något som Miljöpartiet försökt. Så sent som i oktober lanserade partiet kampanjen Öppna fler dörrar, som tar upp just integrations- och migrationsfrågor.
 
För partiet är integrationen en av de viktigaste frågorna denna mandatperiod. Men samtidigt är det ett begrepp som kan vara känsligt inom Miljöpartiet.
 
– Det är ett ganska misshandlat ord i debatten, som snabbt blir att beskriva hur människor beter sig, inte hur samhället ska bete sig mot människor som kommer hit. Men det måste vara ömsesidigt. Ordets egentliga betydelse är ju tudelat, det ligger på både individen och samhället.
 
Enligt Miljöpartiet borde integrationspolitiken anpassas efter ett Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Nyckeln till en lyckad integration finner Miljöpartiet, i likhet med de flesta andra partier, inom jobbpolitiken. Till exempel vill de göra det enklare för invandrare att starta företag samt att få jobb som de är kvalificerade för.
 
– Många utrikesfödda, som är en grupp med en högre utbildningsnivå än svenskfödda, har ett arbete som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är ett stort resursslöseri, där måste man jobba med att komma åt värderingsfrågan, att de inte blir bortsorterade, säger Anders Wallner.
 
Anders Wallner kritiserar också dagens SFI-utibldning, som han anser brister i kvaliteten.
 
– Om Komvux eller gymnasiet hade samma bristande kvalitet skulle det bli ramaskri. Men SFI är nedprioriterat.
 
Förutom att öka resurserna till SFI vill Miljöpartiet även låta akademiker som kommer till Sverige att läsa svenska som andra språk på universitet, istället för att gå på SFI-kurs med andra som kanske inte når upp till samma nivå.
 
– Även modersmålsundervisningen behöver stärkas. Bästa sättet att lära sig ett till språk är att bli bra på sitt modersmål. Man ska till exempel kunna läsa kärnämnena på sitt modersmål tills man hunnit i kapp sina svenska klasskamrater, annars hamnar man efter.
 
Men, till skillnad från Moderaternas Per Schlingmann, är Anders Wallner inte lika säker på att integrationen blir en viktig valfråga 2014.
 
– Frågan brukar inte vara särskilt högt prioriterad. Snarare finns det en debatt i Sverige om att det är saker som inte får diskuteras, vilket är konstigt eftersom det är det som det pratas mest om. Invandrings- och integrationsfrågor ligger i topp. Jag är rädd för att den diskussionen istället blir en valfråga. Debatten om debatten, vad som får sägas, vilka ord som får användas. Det vore väldigt olyckligt.